WIECZÓR UWIELBIENIA Klasztor o. Franciszkanów Wronki – styczeń 2017


Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12)

Jeśli przeżywasz smutek z powodu swoich słabości i grzechów i niecierpliwisz się ciągłymi upadkami, to właśnie do Ciebie przychodzi Pan Jezus. Jednak aby mógł nastąpić wylew Jego miłosierdzia najpierw musisz uznać swój grzech, stanąć przed Bogiem i poprosić Go o miłosierdzie. W zależności od stopnia rozwoju duchowego, dusze widzą swoją nędzę. Łaskę takiego widzenia otrzymał św. Mateusz, łaskę taką otrzymujemy również i my, po to byśmy mogli zobaczyć swój grzech. Chwała Panu za to kolejne spotkanie !