WIECZÓR UWIELBIENIA marzec 2017 – Zdjęcia


Pięknie jest trwać przy Tobie Jezu, jak dobrze nam kiedy Jesteś blisko. Chciałoby się pozostać w uwielbieniu przy Tobie na wieki. Każde spotkanie z Tobą kończy się ukojeniem naszych serc.

Zaproś nas Panie i pomóż nam przyjść na kolejny Wieczór Uwielbiania.

http://nowapiesn.pl/adoracja