Cały świat zamienił się w pustynię


Zobaczcie, jak cały świat jest teraz zamieniony w ogromną pustynię, na której wzrastają w
wielkiej ilości chwasty grzechu i egoizmu, pychy i nienawiści, przyjemności i nieczystości.
Wychwala się i upowszechnia wszelkimi środkami propagandy nieczystość. Tak zastawia się
zasadzki najpierw na niewinność dzieci, by potem dojść do zniszczenia czystości w życiu
młodzieży i w życiu rodziny. Na tym świecie demon rozwiązłości panuje jako władca i udaje
mu się zwodzić kielichem przyjemności wszystkie narody ziemi.

Moje matczyne zadanie polega na prowadzeniu wszystkich Moich dzieci drogą umartwienia
zmysłów i modlitwy, czystości i miłości. Tylko tak możecie wniknąć w tajemnicę miłości
Mego Syna Jezusa. Jezus w szczególny sposób kocha czystość. Tylko czystym sercom Jezus
objawia tajemnice Swego Boskiego Serca. Jezus ukazuje małym dzieciom o czystym sercu
plany Swej miłosiernej Miłości, która wszystko oczyszcza i przekształca. Aby wniknąć w tajemnicę życia Jezusa i Jego Ewangelii zbawienia, powinniście żyć cnotą czystości.

słowa Maryji skierowane do ks. Stefano Gobbi