Emmanuel jest blisko nas…


Ta noc staje się źródłem Światłości dla ludzi wszystkich czasów, ponieważ Syn – który rodzi się ze Mnie w tę Świętą Noc – jest Bogiem z wami, Emmanuelem, waszym Odkupicielem, waszym jedynym Zbawicielem. Wejdźcie z radością w tajemnicę tej nocy. Otwórzcie wasze serca na pełnię szczęścia, które przychodzi do was wraz z pełnią czasu:

«Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich: Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan».

 

Serdeczne życzenia przesyła wszystkim wspólnota „NOWA PIEŚŃ”