Matka pięknej miłości


     …jeśli tylko oddasz swoje życie w jej ręce

     Maryja, Matka pięknej miłości, wyzwoli twe serce z wszelkiego niepokoju sumienia i ze
służalczego lęku. Maryja twe serce otworzy i rozszerzy tak, że będziesz biegł po drodze
przykazań. Jej Syna w świętej wolności dzieci Bożych. Maryja wprowadzi do twego serca czystą
miłość, której skarb jedynie Ona posiada. Odtąd w swym postępowaniu będziesz się kierować już
nie obawą, lecz czystą miłością ku Bogu, który sam jest Miłością. Będziesz Go uważał za
najlepszego Ojca, któremu bezustannie będziesz się starał podobać, z którym będziesz ufnie
rozmawiał, jak dziecko z dobrym ojcem. Gdybyś przypadkiem miał nieszczęście Go obrazić,
upokorzysz się przed Nim natychmiast, przeprosisz Go pokornie, wyciągniesz ku Niemu z prostotą
ręce, powstaniesz z miłością i dalej, bez niepokoju, obawy i bez zniechęcenia będziesz ku Niemu
dążyć.

 

[Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny 215.3]

 

33-dniowy okres przygotowania do oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi w wersji audio