Modlitwa do Ducha św.


Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
po właściwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie,
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.