Poniedziałek 26.11.2016 Katecheza o. Hieronim, Apokalipsa św. Jana


Tematem najbliższego Poniedziałkowego spotkania będzie objawienie św. Jana, Nowego Testamentu, zawierające wizję końca świata. Katechezę poprowadzi o. Hieronim. Spotykamy się po wieczornej Mszy św. w sali klasztornej o. Franciszkanów. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa.