Spróbuj to zrozumieć za nim wypowiesz „Ojcze nasz….”


  •  troszczy się i opiekuje ok. 7 200 000 000 dziećmi (7,2milarda) na całym świecie, różnych narodowości. Do każdego podchodzi indywidualnie traktując go jako kogoś wyjątkowego i cennego.
  • kocha swoje dzieci nieograniczoną miłością, bez znaczenia czy są one ateistami, grzesznikami czy też pyszałkami uważającymi się za bogów.

  • każde z tych dzieci coś chce, jeden pragnie samochód, drugi chciałby dom, trzeci marzy o wycieczce, ktoś modli się o słonce, a jeszcze inny o deszcz, jak tym wszystkim dzieciakom dogodzić?

  • nikogo nie ogranicza, daje wolną wolę, jednak każdego dnia przychodzi jak żebrak do zagubionych swoich dzieci i woła by wróciły do Niego,

  • statystycznie każdego dnia nasz Ojciec Niebieski daje życie ok. 360 000 małym istotom ludzkim, z których każde jest inne, niezwykłe i każde ma do wypełnienia jakiś plan.

  • codziennie nasz Tata zabiera z tego świata ok 150 000 osób, w zależności czy ktoś wypełnił jego wolę zostaje w Jego domu albo poza nim,

  • ma pod sobą olbrzymią gromadę istot niebieskich, aniołowie, archaniołowie, no i jeszcze wszystkie nasze babcie, dziadkowie, pradziadkowie, będzie ich z kilka milionów.

  • drzew i zwierząt, nie da się już policzyć. Naukowcy stwierdzili, że na Ziemi żyje 8,7 miliona gatunków zwierząt a 3 biliony drzew rośnie na ziemi.

  • wielu fizyków staje w zachwycie nad Bogiem, gdyż przekładając wszystko na równania matematyczne stwierdza, potęgę stworzenia, harmonii i niepojętej zależności.

  • naukowcy mają świadomość, że wystarczyłaby jedna drobna zmiana na piętnastym miejscu po przecinku jakiejś gęstości masy, a świat by nie istniał, albo by się rozpadł na kawałki.

      Czy i ty umiłowany synu naszego Ojca, jesteś w stanie wyobrazić sobie jak niepojęty, niezmierzony, potężny jest nasz Bóg. Ten cały niewyobrażalny świat zaprojektował i stworzył go dla ciebie. Jak by tego było mało dał nam Swojego Syna jako ofiarę za nas. Dał też Mamę Maryję która strzeże nas jak oka w głowie, całą masę Aniołów którzy cię pilnują.

za nim wypowiesz słowa „ Ojcze nasz, Któryś jest w niebie…”

spróbuj uświadomić sobie choć przez chwilę jak potężny jest nasz Ojciec.