Święta Maryja, św. Franciszek, św. Antoni, św. o. Pio opiekunami naszej Wspólnoty


Podczas poniedziałkowego spotkania 31.01.2017r. po Mszy św. i Adoracji podziękowaliśmy Panu Bogu za Jego miłość, za Jego starania o nas, za wszystkie łaski okazywane, za wszystko, co czyni dla człowieka. I oddaliśmy się jako Wspólnota w opiekę Maryi, św. Franciszka, św. Antoniego, św. o. Pio. Obraliśmy sobie jako patronów Maryję i  trzech wspaniałych Świętych.

Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego z Padwy i św.o. Pio oraz poczęstunkiem przepysznym ciastem ze śliwkami przygotowanym przez Panią Jankę.

Odtąd niech wołanie Maryi o przemianę naszego życia, o nawrócenie nie tylko słowem lecz czynem stanie się faktem!. A Ty Maryjo, matko Naszej Wspólnoty w tym nas nieustannie wspomagaj i utwierdzaj wraz z patronami.

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
Tam, gdzie jest nienawiść, pozwól mi zasiać miłość;
tam, gdzie jest krzywda, wybaczenie;
tam, gdzie jest wątpliwość, wiarę;
tam, gdzie jest rozpacz, nadzieję;
tam, gdzie jest ciemność, światło;
tam, gdzie jest smutek, radość;

św. Franciszek z Asyżu