Wieczór Uwielbienia marzec 2018 – zdjęcia


„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”, wyczekuje twojej miłości. Niech od dziś fundamentem twego życia stanie się pierwszeństwo Boga, pierwszeństwo Jego Słowa, Jego działania, pierwszeństwo Jego miłości, pierwszeństwo Jego obecności.