Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś…


Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” (Gal 5,22)

Przede wszystkim musimy być coraz bardziej świadomi obecności Ducha Świętego w nas, bo w naszym wnętrzu nosimy ogromny skarb, lecz niedostatecznie zdajemy sobie z tego sprawę.  (…) Poza tym, aby Jego głos był przez nas słyszany i respektowany, musimy mówić „nie” pokusom, zdecydowanie odcinając dwuznaczne podpowiedzi; [mówić] „tak” zadaniom, które Bóg nam powierza; „tak” miłości do wszystkich wokół; „tak” wobec prób i trudności, jakie napotykamy… Jeśli tak będziemy czynić, Duch Święty poprowadzi nas, nadając naszemu chrześcijańskiemu życiu ten smak i wigor, tę stałość i jasność, które świadczą o jego autentyczności.  Wtedy także ten, kto jest blisko nas, zorientuje się, że nie jesteśmy tylko dziećmi naszej ludzkiej rodziny, lecz dziećmi Boga” [Chiara Lubich]

 

fragment uwielbienia  – Wigilia Zesłania Ducha Świętego 19.05.2018

homilia o. Hieronim  – Wigilia Zesłania Ducha Świętego 19.05.2018