Wieczór Uwielbienia październik 2017


…uczmy się uwielbienia od Maryi

W milczeniu ofiarowała Ojcu okropne cierpienie Syna, w milczeniu wysłuchała Jego Testamentu i zgodziła się być naszą Matką. Uczy nas w milczeniu kontemplować Boga i Go uwielbiać. Swoim postępowaniem uczy nas wiary, zaufania i nadziei. Trzymając w ramionach umarłego Chrystusa, nie traci wiary, nie narzeka lecz ufa, że nadejdzie poranek Zmartwychwstania.