WIECZÓR UWIELBIENIA czerwiec 2017 – Homilia


Św. Paweł patron spotkania, gorliwy faryzeusz stał się gorliwym prześladowcą chrześcijan do czasu spotkania z Panem Jezusem. Jezus utożsamia się z każdym prześladowanym i cierpiącym chrześcijaninem. Ewangelia Jezusa polega na tym, że zbawienie dostajemy za darmo przez Jego cierpienie na krzyżu. Jezus jest jedynym pośrednikiem w drodze do nieba. Bóg dając Ducha św. zaprasza każdego z nas do wspólnoty.