Wieczór Uwielbienia – grudzień 2017 homilia o. Hieronim


Skrzywiony i nieprawdziwy obraz Boga Ojca to tak często wynik naszych złych relacji w rodzinnym domu. Ta miłość, którą obdarza nas Ojciec Niebieski jest niepojęta i niezrozumiała przez ludzki umysł. Wszechmoc miłości w „kapsułce” najpełniej oddaje Eucharystia, gdzie Ojciec daje nam swego Syna jednorodzonego, który za nas cierpi i umiera na krzyżu. Tylko w Piśmie Świętym znajduje się żywy i prawdziwy obraz Boga.