Wieczór Uwielbienia homilia o. Hieronim – marzec 2018


...oprzyj swoje życie na miłości. Spójż na krzyż aby zobaczyć jaką miłością darzy cię Bóg. Z całej mocy kochaj Boga, bezwarunkowo kochaj siebie a bliźniego swego jak siebie samego.