WIECZÓR UWIELBIENIA marzec 2017 – Homilia


…niech przykład postaci Judasza Iskarioty uczy nas czuwania nad naszymi sercami.

Istnieje cienka granica między tym że możemy być świętymi lub wielkimi grzesznikami. Serca nasze są zdradliwie niepoprawne. Gdy nie możemy sobie przebaczyć, pamiętajmy że Miłosierdzie Naszego Ojca jest większe niż grzech.