Wieczór Uwielbienia Wronki 13.04.2018 – homilia


Nasz Bóg jest jest bardzo dobry, uświadom to sobie. Zawsze kiedy tylko zawołasz do Niego, obdarzy cię nadmiarem łask. Jego miłość nie kończy się na krzyżu, On daje jeszcze więcej, Matkę Swoją, pełną łaski. Kiedy prosisz o uzdrowienie fizyczne często w bonusie otrzymujesz uzdrowienie serca, naszej duszy. Tak wygląda miłość Boga. Uwielbiaj Go a wtedy objawi ci swoją chwałę i wyleją się strumienie łask na ciebie.