Zanurz swój dzień we Krwi Chrystusa


Rano gdy wstaniesz módl się słowami:

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

Wieczorem kiedy kończysz swój dzień módl się:

 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi ten dzień, który się skończył i ludzi, których spotkałem…. Tych, którzy myśleli albo mówili o mnie dobrze – błogosław im, którzy źle – niech ich myśli i słowa mnie nie dotykają, ale im tez nie szkodzą, jeśli mieli rację – przepraszam, jeśli nie mieli – wybaczam.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistniały, które przeprowadziłem. Zanurzam wszystko, co zrobiłem, co było dobre – pobłogosław, co było złe – w Swym Miłosierdziu napraw. Proszę Cię, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech zajaśnieje Chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.

Proszę Cię, Jezu, o dobrą i spokojną noc, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen